Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Färgelanda Judoklubb
Mer än judo

FJK - då, nu och i framtiden

Inledning

Färgelanda judoklubb startades 1981 och var vid starten Dalslands enda judoklubb. Färgelanda judoklubb har fostrat flera nationellt duktiga utövare, både män och kvinnor som varit framgångsrika både på nationella mästerskap och internationella tävlingar. Under några år på 90-talet var Färgelanda med i elitserien i judo.

Färgelanda judoklubb har också gjort sig kända för att ha duktiga ledare och funktionärer, något som resulterat i uppdrag både för distriktsförbundet och Svenska judoförbundet.

Framgångsreceptet i Färgelanda judoklubb stavas "att ha kul".

Att ha roligt tillsammans vet vi är grunden för att bygga en framgångsrik förening och ett framgångsrikt lag. Färgelanda judoklubb är en förening där vi inte tränar bredvid varandra, utan med varandra!


Värdegrund

Klubbens värdegrundarbete

Det finns ett ständigt pågående värdegrundsarbete i klubben, där målet är att alla medlemmar; små som stora, känner sig delaktiga, välkomna och respekterade. Alla får vara med och det utifrån sina förutsättningar.  Vi respekterar varandra, visar respekt till sina träningskompisar och tränare på och utanför judomattan. Vi lyssnar på varandra, stöttar och hjälper varandra.


Vi undervisar våra barngrupper om våra 8 värdeord och vad de praktiskt betyder.


Artighet

Att alltid hälsa och vara hjälpsam och vänlig mot andra människor


Mod

Att vara rättvis och skydda dem som är svagare


Ärlighet

Att säga vad man tycker utan att såra någon eller ljuga


Ära

Att hålla vad man lovar


Ödmjukhet

Att vara självkritisk och inte skryta


Respekt

Att vara lyhörd, tålmodig och respektera andra människor


Självkontroll

Att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och humör


Vänskap

Att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbning

 

Alla får vara med

Vi är en judoklubb, men vi erbjuder också andra träningsaktiviteter som passar in i vår verksamhet för mental och fysisk hälsa. Vi vill genom träning erbjuda människor möjlighet att utvecklas både som människor och atleter.

I Färgelanda judoklubb skall det finnas tillräckliga möjligheter för att förverkliga sitt träningsintresse, oavsett ambitionsnivå, förutsättningar och inriktning. Vi exkluderar ingen! I vår förening har det alltid pågått ett medvetet jämställdhetsarbete med fokus att alla skall kunna vara med – alla skall få vara med.

Färgelanda judoklubb är en idrottsförening som bygger på bredd och elit. Det innebär att det krävs ett kontinuerligt tillskott av nybörjare, samtidigt som de mest erfarna ges möjlighet att fortsätta att utvecklas. Föreningen ska vara öppen för alla som vill träna judo. Detta oavsett förutsättningar, ambition och ålder. Färgelanda judoklubb ska vara en förening med gott kamratskap och många aktiva.


Alla hjälps åt

Verksamheten i Färgelanda judoklubb bedrivs på ideell grund.

För att vi ska kunna upprätthålla mångfalden och kvalitén krävs att många är delaktiga i föreningsarbetet. Det ställer krav på medlemmarnas delaktighet. Alla medlemmar bidrar i föreningsarbetet utifrån sina förutsättningar.

För att det ska vara möjligt att driva Färgelanda judoklubb på ett professionellt och ekonomiskt försvarbart sätt måste alla bidra. Nyckelgrupper är vuxna, ungdomar och föräldrar. Det är styrelsens uppgift att skapa förutsättningar för en fungerande administration och organisation med så många aktiva som möjligt.

Som medlem kan man bidra enligt två huvudprinciper. Som icke-tävlande kan man i första hand arbeta för föreningen genom att ställa upp som klubbfunktionär och ledare när det gäller diverse göromål i vår träningsanläggning, hjälpa till vid våra event, hjälpa till vid tävlingar och andra engagemang. Man kan också engagera sig i någon av klubbens kommittéer.

Som tävlande bidrar man till föreningens utveckling genom att åstadkomma resultat. Men självklart kan dessa två huvudprinciper kombineras.


Organisation

Färgelanda judoklubb består av fyra kommittéer.

• Sportkommittén

• Anläggnings kommittén

• PR/Info-kommittén

• Ekonomikomittén

Det är ute i kommittéerna som allt praktiskt arbete sker. Kommittéerna styrs utifrån föreningsidé, mål, verksamhetsplan och budget. Kommittéerna driver sina egna projekt och tar beslut utifrån fastlagd plan, budget och föringsmål.

Styrelsen förvaltar, tar beslut, jobbar med stadgerevision, tillsätter kommittéordföranden och leder det strategiska arbetet.


Ekonomi

Färgelanda Judoklubb ska ha en sund och stark ekonomi. Utvecklingen går mot att en allt mindre del av verksamheten finansieras av kommunala och statliga bidrag. Det är därför sannolikt att anta att en allt större del av den externa finansieringen kommer från annat håll. Föreningen måste därför söka nya finansieringsformer. En viktig komponent i ekonomin är medlems och träningsavgiften. Men där sätter den privatekonomiska situationen gränser. Vi vill vara en förening med låg ekonomisk tröskel där alla skall ha möjlighet att vara med oavsett den egna ekonomiska bakgrunden. Därför kan inte medlems och träningsavgifterna höjas obegränsat. För att den enskilde medlemmen ska kunna begränsa sina kostnader för sina tränings och tävlingsaktiviteter och för att föreningen ska ha ekonomiskt utrymme, krävs en stor delaktighet av medlemmarna i Färgelanda judoklubbs verksamhet.


Klubbens informationsflöde

Färgelanda judoklubb skall ha en god informationsförmåga och verka för att medlemmars, massmediers, allmänhetens, kommunens, näringslivets och andra klubbars behov av information från oss kan tillgodoses. Informationen ska vara lättbegriplig, lämnas snabbt och regelbundet och vara korrekt och entydigt. Informationen ska utformas på ett sätt som gör budskapet tillgängligt för alla berörda.

Det finns ett ständigt pågående värdegrundsarbete i klubben, där målet är att alla medlemmar; små som stora, känner sig delaktiga, välkomna och respekterade. Alla får vara med och det utifrån sina förutsättningar.  Vi respekterar varandra, visar respekt till sina träningskompisar och tränare på och utanför judomattan. Vi lyssnar på varandra, stöttar och hjälper varandra.

Vi undervisar våra barngrupper om våra 8 värdeord och vad de praktiskt betyder.

 
Sponsorer
Köp bil och stöd Färgelanda Judoklubb!