Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Färgelanda Judoklubb
Mer än judo

Välkommen!
Vill du bli medlem i vår förening? Klicka här!
Ny variant av luciakastet
2020-11-22 20:13
Hej hopp i höstmörkret!
På grund av den rådande pandemin och nya restriktioner har vi beslutat att varje enskild grupp kommer att ha sitt egna luciakast. Istället för att alla aktiva kommer 12/12 så kommer de olika träningsgrupperna få ha sin egna avslutning. 
De som tränar måndagar och onsdagar har alltså sin avslutning 9/12 kl 18.00 och de som tränar på lördagar har sin avslutning 12/12 kl 10.00 och kl 11.15. 
Vi kommer även att ha graderingar i samband med avslutningen. Mer info om detta kommer stt delas ut till berörda. 
Ha det gott så syns vi i dojon// Erika 
Ny arbetsgrupp för att ta fram underlag till ett inriktningsbeslut om framtidens träningsanläggning
2020-11-18 22:06
I onsdags blev Lars Johansson och Tommy Widekärr klar med det förslag om en arbetsgrupp som skall utreda och lägga fram ett förslag till styrelsen om var klubben skall bedriva sin verksamhet i framtiden. Med i uppdraget fanns också att ta fram namn på lämpliga personer att ingå i en sån arbetsgrupp utifrån nedan kriterier.
På kvällens digitala styrelsemöte beslutade styrelsen att bilda denna arbetsgrupp utifrån Lars och Tommys förslag. Nu kommer de föreslagna tillfrågas och gruppen sättas ihop.
Nedan följer arbetsgruppens syfte och uppdrag.

Övergripande syfte

 Hitta en lokallösning som ger oss möjlighet att nå verksamhetsmålen

Uppdrag
1. Vad vill vi?
Redogörelse över alla de egenskaper och möjligheter som vår ”önskelokal” skall
erbjuda. Vi gör detta genom att bygga en modell som möjliggör
 Överblick över varje egenskaps koppling till olika verksamhetsmål
 Egenskapens betydelse/ viktning
 Överblick över vilka alternativ som ger störst chans att nå verksamhetsmålen, i
teorin genom att varje alternativ får en poängsumma.
 Löpande, förutsättningslös dialog genom att enkelt kunna infoga nya
perspektiv, förändringar i syn på viktning, o s v i takt med att arbetet löper på

2. Vad är realistiskt?
Utifrån 1, ta fram max tre alternativ som är genomförbara i praktiken
3. Ta fram underlag så att årsmötet 2021 kan diskutera ett inriktningsbeslut vad gäller
exempelvis:
a. Plats
b. Driftsform
c. Samarbetsformer med andra föreningar/ aktörer

Resurser
Erforderliga medel för gruppens arbete finns. Behov och kostnader skall stämmas av med kassören
löpande under arbetets gång.

Kompetenser som bör finnas i gruppen:

 Kunskap om verksamhetsformernas lokalbehov
 Ekonomikompetens
 Kunskap om planfrågor
 Bred syn på samarbetslösningar/ former för samarbete med andra aktörer
 Omvärldskoll- t ex insyn i vad som händer inom förbund m m

Vilket tempo skall arbetsgruppen ha, vad är viktigt att prioritera just nu?

 Arbetet behöver synkas med utvärderingen av verksamhetsmålen och det
utvecklings- oh visionsarbete som startar i april.
 Arbetet behöver synkas med uppstarten av träningsverksamheten efter
Corona.
 Till en början vill vi kunna jobba i tempo som vi själva råder över. Först
därefter, när grunden är lagd, börjar vi ta kontakter som kräver att vi kan
anpassa oss till tempo som andra aktörer förväntar sig.

Därför börjar vi med ”1” utan krav att vara klara med ”2 och 3” innan årsmötet. Tidsplanen
förskjuts därmed jämfört med tidigare beslut.
Nya restriktioner på klubben och inställda träningar
2020-10-29 17:44

Färgelanda judoklubb har under hela pandemin vidtagit alla de säkerhetsåtgärder och följt de rekommendationer som kommit från folkhälsomyndigheten. Efter dagens fattade beslut av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsons om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten har styrelsen fattat följande beslut:

Vi kommer att under tre veckor ställa in träning för ungdom över 15 och vuxna. Det drabbar både judo och fitness - grupper. 


Styrelsen kommer träffas på måndag den 2 november, klockan 18.00 i ett extrainsatt möte angående hur detta påverkar vår verksamhet nu och på sikt. Därefter kommer alla medlemmar åter igen informeras.


De båda barngrupperna på lördag kommer träna som vanligt och barngrupperna på måndag och onsdag kommer öppnas upp för ungdom under 15. Alltså blir denna grupp mixad under de närmsta veckorna.


Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att barn och unga födda 2005 eller senare fortsätter med sina träningar.


Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.


Vi kommer återkomma om exakt datum när vi börjar med träning för vuxna igen.

Har du frågor kring hur klubben jobbar förebyggande mot covid 19, kontakta klubbens Corona-ansvariga Erika Svensson erika_svensson@outlook.com


Hela folkhälsomyndighetens pressmeddelande hittar du här;

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/

Vi måste fortsätta att ta ansvar och följa de rekommendationer som ges och inte slappna över förrän pandemin är över. Där är Färgelanda judoklubbs medlemmars handlingar ytterst viktiga för att hålla nere och begränsa smittspridningen. 
Vi tänker hjälpa till och göra skillnad precis som vi gör i allt annat som vi företar oss.

Var rädda om er,

Tommy Widekärr
Ordförande


Luciakastet 2020
2020-10-21 19:33
Då börjar det närma sig julavslutning för Färgelanda Judoklubb. 
Detta kommer vi att göra med något som vi kallar för Luciakastet. 
12 december kl 10.00 kommer vi att ha en "mini tävling" där alla våra medlemmar som vill får lov att vara med. Alla deltagare kommer få medalj och lite julmys utlovas. Vill man inte vara med på mattan så är man välkommen ändå, liten som stor :)
Anmälan sker till Erika Svensson på 0722519505. Senast svar 7 december.
Anmäl gärna eventuella allergier samtidigt. 

Vi ses på mattan :)
Mvh, styrelsen FJK

Inger Bäcker och Lars Johansson har fyllt 50
2020-10-21 08:39
Lars Bäcker tog emot blommor för Inger.
I måndags uppvaktade vi två 50 åringar, Inger och LJ. På bilden ser vi LJ och Lars med de fina blomsterplanteringarna. Lars tog emot för Inger då hon inte hade möjlighet att komma.
Presenterna var förstås inköpta hos Färgelanda blommor & presenter.
http://www.fargelandablommor.se
Nyheter från våra grupper
Fortsättningsgrupp ungdom, 20/10 15:14 
Fortsättningsgrupp ungdom, 22/08 21:54 
Cirkelträning, 21/05 21:29 
Fortsättningsgrupp ungdom, 19/05 20:56 
 
Sponsorer
Köp bil och stöd Färgelanda Judoklubb!